5.1. Dvorský balet v období 1. pol. 17. století a jeho postupný zánik v době vrcholného baroka.

Dvorský balet Dvorský balet

Dvorské balety se v 1.po. 17. století začaly postupně proměňovat. Je to zaroveň doba upevňování absolutismu, ve Francii reprezentované vládou Ludvíka III. a zejména Ludvíka XIV. Oba zmínění panovníci ve dvorských baletech tančili, a to od svého dětství, neboť tím dokazovali celému dvoru svou dobrou psychickou i fyzickou kondici.  Politický a reprezentativní význam těchto představení, dříve skrytý za antickou mytologií a novoplatónskou symboliku, se stále otevřenějí demostruje navenek.

 

Dvorský balet 1617 Dvorský balet 1617

 Změny, které v dvorském baletu nastaly za Ludvíka III. (1601-1643): 

  • před každým představením se hraje instrumentální předehra (ouverture)
  • dvořanky nesmějí v dvorském baletu vystupovat, ženské role tančí muži (podobně jako v jesuitském divadle)
  • vznikají komické, bizarní až burleskní balety, které mají za úkol rozptýlit královu melancholii (ballets à entrées)
  • mluvený proslov je odstraněn, zní jen instrumentální a vokální hudba
  • do námětů se promítají aktuální události (např. výstavba francouzské flotily – Balet námořnictva, 1635 
Ludvík XIV jako Apollon Ludvík XIV jako Apollon

Dvorský balet za Ludvíka XIV. (1638-1715) dosahuje svého stylového vrcholu, ale po tom, co král přestal veřejně tančit (cca 1670), postupně ve Francii zaniká (u jiných evropských dvorů však pokračuje až do 2.pol. 18. stol.). Ženské role tančí stále ještě travesti muži, ale občas se setkáme i s profesionálními tanečnicemi. Ludvík XIV. byl podle své role boha slunce Apollóna, kterou ztvárnil jako čtrnáctiletý v Baletu noci (1653), nazýván “Král Slunce”. Ludvík XIV. ustanovil tančení ve dvorských baletech svým dvořanům za povinnost, chápal tanec ne jako zábavnou, ale tělesně mobilizační a reprezentativní činnost. Proto v roce 1661 založil Královskou akademii tance, která měla za úkol vytvořit a kodifikovat francouzský urozený styl tance (la belle danse), který by se stal příkladem pro celou Evropu, (což se také stalo). 

Last modified: Sunday, 5 May 2013, 5:55 PM