9.1 Základní kroky

Poskočný obkročák

1. směrový krok je našlápnut špičkou do směru pohybu otáčení, poskokem se dotočí půlobrat = 180°, každým pohybem o 90°.

2. opět směrový krok je našlápnut patou do směru pohybu otáčení, poskokem se dotočí do výchozího postavení. Tanečník směruje pohyb čelem, bokem, zády a druhým bokem do směru otáčení.

Obkročák hladký

1. směrový krok je našlápnut špičkou do směru pohybu otáčení (pravou doprava, levou doleva), vyhoupnutím s odlehčením a posunem paty se dotočí ve směru otáčení (= 180°)

2. opět směrový krok je našlápnut patou do směru pohybu otáčení, vyhoupnutím se dotočí do výchozího postavení. Dvěma kroky hladkého obkročáku se tanečník nebo taneční pár otočí o 360°.

Poznámka: otáčení je lépe začít bokem do směru – pravým bokem při otáčení vpravo, levým bokem pro otáčení vlevo. Pak začnou oba typy obkročáku našlápnutím směrového kroku špičkou do směru otáčení. V případě otáčení v páru dívka špičkou do směru chlapec patou do směru (D-čelem, CH-zády).

Obkročáky se většinou tančí v zavřeném soudečkovém párovém držení, ale je možné použít většinu zavřených párových držení.

Skočná

směrování při otáčení tohoto kroku je stejné jako při obkročáku. 1. naskočení je špičkou (čelem) do směru pohybu, 2. naskočení je patou (zády) do směru pohybu. Každým přeskokem se tanečník otočí o 180°.

Poskočná skočná

otáčení je shodné s krokem poskočného obkročáku.

Seskočná skočná

u tohoto kroku jsou dvě možnosti:

1. začneme seskokem na obě nohy čelem do směru, přeskokem na jednu nohu bokem do směru – zvednutá noha je zpravidla ta, která je blíže do směru pohybu. Přeskočíme-li při otáčení vpravo na pravou nohu, je skrčená levá a opačně. Opět seskok na obě nohy zády do směru a přeskok na jednu nohu.

2. začneme přeskokem na pravou nohu (při otáčení vpravo), levá je skrčená a jsme bokem do směru pohybu. Seskokem na obě nohy, jsme zády do směru pohybu. Pokračujeme přeskokem na levou bokem do směru, pravá je skrčená a obrat končíme seskokem na obě nohy čelem do směru pohybu.

Smrťák

je točivým vrcholem, na jeden takt se provede seskok na obě nohy a dva přeskoky, tanečník se otočí o 360°. To znamená, že seskok je čelem do směru, 1. přeskokem jsme zády 2. přeskokem téměř čelem do směru. Tento krok se točí na místě bez postupu nebo jen s minimálním postupem z místa.

Poznámka: otáčení všech typů skočné je již dovednostní záležitost a většinou se v páru neotáčí velké množství kroků za sebou. Někdy je možné otáčet v páru pouze o 1/4 nebo jen po velmi malém kroužku. Smrťák se v páru neotáčí.

Polka

1. krok je našlápnut mírně šikmo do směru pohybu otáčení, přísunem se pokračuje v otáčení a 2. krok je krokem směrovým – to znamená špičkou do směru pohybu, v páru špičkou mezi partnerova chodidla. Při otáčení většiny polkových kroků v páru je D směrovým krokem (špičkou) čelem do směru, CH je směrovým krokem zády (patou) do směru otáčení.

Poznámka: tímto způsobem se otáčí většina polkových kroků, párové taneční držení bývá obvykle polkové zavřené držení. Je však možno používat a střídat různá párová taneční držení.

Dvoukročák

je stejný krok jako dvoukrok, ale v otáčení – proto je modifikován i název kroku. Otáčení je stejné jako při obkročáku hladkém. Jde však o krok, který je většinou ve 3/4 taktu, kdy na druhou dobu provádíme prohloubení (zadržení) podřepu. V té chvíli je kročná noha ve II. pozici nad podložkou nebo ve stejné pozici v páru, kdy obkračuje partnera.

Sousedská: zahrnuje několik typů kroků ve 3/4 taktu.

Sousedská vyšlapávaná

– na tři kroky: 1. krok je směrový – čelem (špičkou) do směru pohybu, 2. krok, stejně velký jako 1. je bokem do směru pohybu a 3. krok je přešlap na místě (bez otáčení). Těmito třemi kroky se tanečník otočí o 180°, pokračuje v otáčení s nášlapem zády (patou) a bokem do směru pohybu.

Sousedská hladká

– na dva kroky: otáčení je shodné jako u sousedské vyšlapávané, ale pérování kroku je dvojité.

Sousedská přísunná

– na jeden krok: 1. krok je směrový – čelem (špičkou) do směru pohybu, přísunem dotáčíme bokem do směru pohybu a krok zakončíme vypérováním (bez otáčení).

Poznámka: pro kroky sousedské platí, že 1. krok je směrový. Všechny typy sousedské se provádí v otáčení jednotlivě i v páru v různém držení.

 

U dalších tanečních kroků lidového tance je možné vždy použít některý z výše uvedených způsobů otáčení. Když si tanečník osvojí základní principy otáčení v lidovém tanci, měl-by zvládat otáčení při tanci s použitím kteréhokoli kroku a to jak jednotlivě, tak i v párovém tanci.

Last modified: Saturday, 24 November 2012, 1:51 AM