Příklady variant a vazeb kroků

Poskočný krok + skočná:

- 2 poskočné kroky, 4 skočné, 1 poskočný krok, 2 skočné, 1 poskočný krok, 2 skočné = 8 taktů

- 2 poskočné kroky, 4 skočné, 2 poskočné kroky, 4 skočné, 4 seskočné skočné, 2 poskočné kroky + přeskokem dup = 16 taktů

- 2 poskočné kroky, 3 skočné, seskok a totéž druhou nohou = 8 taktů

Nejprve rovně vpřed, pak v otáčení. Někdy je lépe otáčet nejprve po kruhu, a pak teprve po rovných drahách.

Polkové kroky + poskočný krok, dvojposkočný krok, dupy a tlesky:

- 2 hladké polky, 2 poskočné kroky, opakujeme 2x = 8 taktů

- 6 hladkých polek, 2 dvojposkočné kroky + 3 dupy = 8 taktů

- 3 hladké polky + 2 dupy a totéž druhou nohou = 8 taktů

- 3 polky vpřed + 3 dupy, 3 polky vzad + 3 dupy, 6 polek, 2 dvojposkočné kroky + 2 dupy (3 dupy, 2 dupy + přídup) = 16 taktů

- 2 polky, 2 poskočné kroky, 2 polky, 4 dvojposkočné kroky = 8 taktů

Variace je možno provádět v natáčení, v otáčení, jednotlivě i v páru. Lze použít pro stejnou variaci jak hladkou tak i vyšlapávanou polku nebo jiný druh.

Sousedské + dvoukrok, trojnatřásák:

- 4 sousedské v natáčení, 4 sousedské v otáčení doprava (+ stejně druhou nohou v protisměru kruhu doleva) = 8 taktů (16 taktů)

- 4 sousedské, 4 trojnatřásáky (trojdupy), 2 sousedské, 2 dvoukroky, 2 sousedské, 2 dvoukroky = 16 taktů

Můžeme tančit sousedskou vyšlapávanou, hladkou i přísunnou.

Mazurka + dupy:

- 3 mazurky na tři koky, 3 dupy (změna směru obratem 180°) = 8 taktů

- 3 mazurky (pravou) na dva kroky, 3 dupy, 3 mazurky (levou) na dva kroky, 3 dupy = 8 taktů

- 1 mazurka na dva kroky rovně, 1 mazurka na dva kroky s točením – stále střídáme

Stejně můžeme procvičit mazurku na jeden krok. Do variací přidáváme tlesky – tleskat je možné na jakoukoli dobu taktu nebo tleskat daždou 1/8. Zpočátku vytleskáváme 1. dobu abychom si uvědomili důraz na těžkou dobu, a pak přidáme různé možnosti tlesků během jednoho kroku. Je možné spojit různé mazurky k sobě, při každém jednotlivé mazurce tleskat jinou dobu – při mazurce na tři kroky 1. dobu, na dva kroky 2. dobu, na jeden krok 3. dobu a podobně. Přidáváme práci v páru a otáčení u mazurky na dva kroky. Dále je možné přidat i dvoukrok či trojdup, trojnatřásák.

Last modified: Sunday, 18 November 2012, 11:15 PM