7.2 Příklady postupu v páru

Postup páru po prostoru může být velmi různý, jednak lze postupovat v některém z párových držení nebo samostatně dívka (D) před chlapcem (CH), okolo chlapce apod.

Při postupu v některém z držení opět začínáme nejpřirozenějším způsobem, který vychází z daného tance či oblasti, a pak můžeme pokračovat v dalších variantách a možnostech.

Nejčastější je otáčení páru v zavřeném polkovém nebo soudečkovém držení po kruhu doprava, po rovné dráze nebo diagonále. Pár může otáčet stejným tanečním krokem po menším či větším kroužku. V postupu po menším kruhu je otáčení páru snazší. Je možné tímto způsobem otáčení začít, a pak průměr kruhu neustále zvětšovat.

Postup v otevřeném, pootevřeném držení s použitím různých kroků je možné jak po kruhu, rovně vpřed, diagonálách, tak i po dalších půdorysných drahách jako jsou vlnovky, osmičky, půlkruhy či nepravidelné dráhy.

Postup CH za D se odvíjí od původního významu v tanci, a pak podle požadavků choreografie nebo pedagogického záměru. D je CH hnána vpřed, obcházena nebo pouze následována, D obchází CH po kroužku vpravo či vlevo, před CH uniká nebo jej může na oplátku hnát ona před sebou (Rejdovačka). Dráhy postupu při hnaní jsou závislé na směru kterým D uniká nebo jej udává CH, který žene D před sebou. CH podtáčí D pod svou zdviženou paží, tak zvaně „na prst“.

Last modified: Saturday, 4 May 2013, 10:25 PM