7.1 Příklady pohybu

Chůze a běh

- lze je provádět po všech drahách a ve všech směrech pohybu. Chůze je základním stavebním kamenem všech dalších tanečních kroků a následně i tanců, chůze a běh je velmi často vazebným prvkem v tancích. Některé taneční figury se provádějí pouze obyčejnou chůzí nebo během - zátočky, bráničky, podtáčení apod.

- Pro výše jmenované kroky platí, že nejprve začneme vpřed, a pak vzad, později lze postupovat i stranou se střídavým křížením nohou vpředu a vzadu.

Cval

- opět je možno využít různé dráhy a směry postupu po prostoru. Nejprve však v postupu stranou, pak vpřed a nakonec vzad.

Polka

- nejpřirozenější dráhou je pohyb po kruhu nebo vpřed. Při výuce polkových kroků postupujeme nejprve v natáčení po kruhu, pak v otáčení doprava po směru kruhu a po zvládnutí těchto možností teprve vpřed. Směr postupu rovně vpřed přeměnným nebo polkovým krokem je nejobtížnější, ne vždy se daří všem dodržet přísuny a správně střídat nohy.

Sousedské

-  (všechny druhy) - jsou dalším příkladem kroku, pro který je nejlépe začít postup v natáčení, a to po rovných drahách, pak v natáčení po kruhu a nakonec v postupu rovně. Nastane obdobný problém jako v polkových krocích. Střídání nohou do dalšího kroku je v postupu rovně obtížné.

Mazurka

- na tři a na dva kroky začneme vpřed po rovině nebo kruhu. Mazurka na jeden krok se nejlépe provádí směrem po diagonále za kročnou nohou z výchozí III. pozice. Další způsoby a směry postupu jsou možné po zvládnutí kroků v základním postupu.

Řezanka

- je krok, který se většinou provádí na místě. Při  postupu vřed a vzad se postupuje jen nepatrně.

Další způsoby postupu tanečních kroků lze odvodit od uvedených příkladů.

Last modified: Saturday, 4 May 2013, 10:23 PM