1.5. Doporučená literatura

  1. Bonuš, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s.ISBN 80-238-0362-X.  Zdroj: SK ČR , AMU
  2. Vycpálek, Josef. České tance: 145(s varianty 185)čes.lid.tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B.Kočí, 1921. 196 s. Zdroj: SK ČR , AMU
  3. Zíbrt, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., (v SNKLHU 1. vyd.). Praha: SNKLHU, 1960. 439, [5] s.. Zdroj: SK ČR , AMU
  4. Plicka, Karel, ed. a Volf, František, ed. a SVOLINSKÝ, Karel, il. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. (Jaro, Léto, Podzim, Zima), Praha. Zdroj: SK ČR , AMU
  5. Pavlicová, Martina, ed. a Sirovátka, Oldřich, ed. Zdenka Jelínková. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992. 19 s. Příl. čas.: Národopisná revue; č. 3. 1992.. Zdroj: SK ČR , AMU
  6. Langhammerová, Jiřina. České lidové kroje. 1. vyd. Praha: Práce, 1994. 150 s. ISBN 80-208-0328-9.: Zdroj: SK ČR , AMU
Last modified: Monday, 29 August 2016, 11:09 PM