1.4 Etnografické oblasti

Čechy

 • Jižní Čechy                              
 • Jihočeská blata
 • Chodsko
 • Plzeňsko
 • Střední Čechy
 • Severovýchodní Čechy
 • Východní Čechy

Morava - Podhorácko

 • Haná
 • Záhoří
 • Valašsko
 • Lašsko
 • Slovácko
  • Horňácko
  • Dolňácko
  • Podluží
Mapka etnografických oblastí

Oblasti se dělí na mnoho dalších menších podoblastí. Každá oblast má své nezaměnitelné rysy taneční, hudební a slovesné. Způsob života a obživy v určitém kraji je vzájemně spjat s kulturou oblasti. Všechny výše jmenované znaky tvoří ojedinělou specifiku každé oblasti.

V lidové kultuře je třeba vše chápat v souvislostech a brát jednotlivé prvky z celkového pohledu. Všechno souvisí se vším. Prostředí, podnebí ve kterém lidé žili – zda to bylo v rovině, na blatech, v rybníkářské oblasti, na vrchovině nebo na horách. Podle bohatství či chudoby kraje se lidé oblékali. Zvláště prostředí a typ oblečení mají velký vliv na způsob tance, jeho charakter i oblastní zvláštnosti. Jinak tančili lidé v holinkách a zdobném bohatém oděvu; jinak tančili v krpcích a jednoduchém oděvu. Záleželo na tom jak obtížně získávali svůj každodenní chléb. Od způsobu obživy se odvíjelo vše ostatní – celý způsob života na vsi – oblékání, zvyky, pověry, slavnosti a tím i kultura našeho lidu (tance, písně, pověsti, pohádky…). Mnohé zvyky se v lidovém prostředí dochovaly ještě z pohanských dob.

Většina zvyků a pověr měla určitý důvod i svůj význam, který byl v praktickém životě opodstatněný (mnohé se pojily k ženám těhotným, rodičkám a šestinedělkám – nesměly k dobytku, na pole, do sadu, ale v podstatě se jednalo o ochranu ženy přinášející nový život). Úkolem takových pověr byla často ochrana, ale mnohé své opodstatnění již ztratily nebo plynuly z nevědomosti lidí.

Last modified: Monday, 3 December 2012, 3:53 PM