1.2. Hudební rozdělení

Naše území se rozděluje na dvě velké hudebně odlišné oblasti:

1) Západní – instrumentální

celé Čechy, západní Morava – Horácko, Podhorácko, Haná, Malá Haná.

  • Písně jsou převážně „tvrdého“ durového charakteru. Většinou jsou to písně periodické, mají pravidelné větné členění ( 2/4 a 3/4 takt). Většina písní má taneční charakter       (není písně bez tance ani tance bez písně) – písně se vyvíjely zároveň s taneční hudbou, dudáckou nebo hudeckou. Odráží se zde vliv umělé hudby barokní a klasické.

  • Složení muziky – smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje; první a druhé housle, první a druhý klarinet, flétna, basa, 2 – 4 kontry (housle nebo viola hrají rytmickou a harmonickou přiznávku). V dudácké muzice se přidávají dudy a na Moravě cimbál.

2) Východní – vokální

východní Morava – Lašsko, Valašsko, Slovácko a celé Slovensko.

  • Muzika je ryze zpěvního charakteru, má bohaté rytmické členění (většinou ve 2/4 taktu). Převládají mollové tóniny, ale i tóniny archaické, někde i svébytné lidové tóniny - odvíjejí se od různého ladění píšťal, fujar atd.

  • Složení muziky - je podobné jako v západní oblasti, často se přidává cimbál a různé píšťaly.

Last modified: Wednesday, 5 June 2013, 11:37 AM