6.16 Trojdup - trojnatřasák

Trojdup - trojnatřasák

Trojdup vznikne, jestliže po jednom kroku dvakrát poskočíme na téže noze. Jsou-li poskoky nahrazeny nátřesy (hmity výponmo), mluvíme o trojnatřásáku. Tančíme ve dvoudobém nebo třídobém taktu.

2/4 takt

trojdup_dvouctvrtecni

1. doba – krok,

2. doba 1./8 – poskok, 2./8 – poskok

Nebo 2 takty 2/4  I. takt – 1. doba – krok, 2. doba – výdrž (vypérování do podřepu) ,  II. takt – 1. doba – poskok, 2. doba – poskok

trojnatrasak_dvouctvrtecni

3/4 takt

trojdup_trictvrtecni

1. doba – krok, 2. doba – poskok, 3. doba – poskok 

Tento krok se většinou objevuje ve spojení s dalšími kroky v jednom tanci.

trojnatrasak_trictvrtecni

Trojdup, trojnatřásák

1. rovně vpřed nebo s natáčením                             

2. s rejdováním                                             

3. v otáčení po půlotáčkách vpravo a vlevo                                     

Příklepy

1. dvoudobé                                      

2. třídobé                                          

Jednokročka

1. vahou                                            

2. tahem                                            

3. s jednoduchým pérováním                                   

4. s dvojitým pérováním

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:48 PM