6.15 Dvoukrok, dvoukročák

Dvoukrok

Krok, který se tančí ve 3/4 taktu nebo ve dvou taktech 2/4.

3/4

dvoukrok_dvoukrocak_tridoby

1. doba – krokem nastoupíme přes patu

2. doba – prohloubíme vypérování (podřep)

3. doba – nadhoupnutí až poskok.  Provádíme rovně a v natáčení, tento krok se objevuje především v kombinaci s krokem sousedské.

2/4

dvoukrok_dvoukrocak_2t_dvoudobe

1. takt – krok přes patu s podřepem na kročné končetině

2. takt – 1. doba podřep prodloužíme, 2. doba nadhoupnutí až poskok

Dvoukročák

Je pohybově stejný s krokem dvoukroku, ale je vždy v otáčení, jednotlivě nebo v páru. Při otáčení může docházet k náklonům nad kročnou dolní končetinu – váha těla výrazně zatíží končetinu, pracující končetina je v úrovni kotníku – II. pozice ve vzduchu.

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:44 PM