6.14 Základní kroky tanců do kolečka

1. Kolečko v 3/8 nebo 3/4 taktu

1. dvakrát vypérované (dvojhupé)

první vypérování je větší  (na první dobu) a druhé menší ( na třetí dobu), kročnou nohou vykročíme přes patu a měkké koleno, druhá noha se odlepí od země a ihned těsně nad zemí prochází kolem kotníku kročné nohy, až do přednožení, kde je připravená na třetí dobu došlápnout a vypérovat. Tento krok opakujeme několikrát zasebou a stále začínáme stejnou nohou, kombinujeme jej také s vyšlapávaným krokem viz. níže bod 2. Po kruhu i v páru začínají tanečníci vždy vnitřní nohou - např: pokud otáčíme kolečko po směru hodin. ručiček začínáme pr. n., po 4 nebo 8 taktech můžeme udělat obrat a otáčet kolečko do opačného směru, zde vykročíme l. n.

2. vyšlapánavé

vykročíme přes patu, střídáme nohy a vyšlapeme s mírným vypérováním   každou dobu.

2. Kolečko  v 2/4 taktu

krok provádíme na každou dobu, tančí se opět v páru nebo po kruhu a začíná se také vnitřní nohou. Tančí se poměrně v rychlém tempu a hodně se při tom pár nebo kruh otáčí. Způsob kroku, je přebíhacího charakteru, jako by nohy neustále jedna druhou předháněly. Pokud pár či kruh více roztočíme vyplyne nám způsob kroku sám. Ve 2/4 kolečkách se také často objevují tance furiantského charakteru, kde se můžou vydupávat různé rytmy. Chlapci při tom mohou pokřikovat např. ,, hupa, hup“ - ,,dup, dup - ,,hopsasa, hejsasa“ atd. - vždy ale do rytmu tance.

Last modified: Saturday, 4 May 2013, 10:09 PM