6.13 Příklepy

Jsou to ozdoby, které vznikají srážením nohou (paty o sebe) na zemi nebo ve vzduchu.

Pro příklepy najdeme v literatuře i další označení – oklepák, holubec, cabriol, srážený atd.

S touto ozdobou se setkáváme především v tanci Kalamajka, ale příklepy je možné zdobit i další kroky lidového tance – obkročák, polku, dvoukrok a dvoukročák, trojdup a trojnatřásák, mazurku a další. Příklepy provádíme ve 2/4 i 3/4 taktu, sunem po podlaze, s poskoky, zvrty, výskokem, s postupem z místa i na místě, příklep může být jednoduchý nebo násobný.

Last modified: Saturday, 4 May 2013, 10:07 PM