6.12 Řezanka

Název kroku se odvozuje z pohybu nohou i paží, které znázorňují řezání dřeva. Řezankový krok je výměna nohou ve stoji rozkročném levou (pravou) vpřed poskokem. Poskoky děláme rázně, úsečně, rytmicky přesně. Tak jako jiné taneční kroky můžeme i řezanku tančit ve dvoudobém i třídobém rytmu, na místě, s postupem z místa, prokládat je podupy, doskoky do stoje spojného i rozkročného, spojovat je s potlesky. Pro zjednodušení zápisu rozdělujeme řezanku na jednoduchou a dvojitou.

1. Jednoduchá řezanka

rezanka

- je prostá pravidelná výměna nohou ze stoje rozkročného P vpřed do stoje rozkročného L vpřed.

2. Dvojitá řezanka

– je výměna nohou, po které přidáme „mezivypérování“.

Řezankové poskoky provádíme buď sunem po zemi, nebo mírným nadnesením (vypérováním). Postavení nohou je paralelní, váha těla je rovnoměrně rozložena na obě nohy.

Řezankové kroky:   1. jednoduché kročně, skočně                                  

                                   2. dvojité        kročně, skočně

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:40 PM