6.10 Sousedská

Tříčtvrteční tanec sousedská je protipólem k rychlým 2/4 tancům. Má klidný houpavý charakter, tančíme ji hlavně v páru, v natáčení nebo otáčení. Podobně jako u mazurky rozeznáváme tři základní druhy sousedské: vyšlapávanou, hladkou a přísunnou.

1. Vyšlapávaná sousedská

sousedska_vyslapavana

je nejjednodušší, vychází z houpané chůze a skládá se ze tří stejnoměrně vypérovaných kroků – jedno vypérování na každou dobu. 3/4 takt 1. doba krok P 2. doba krok L 3. doba přísun přešlapem P (ve 3. době je lépe hovořit o přešlapu P nohy u L a to zvláště v natáčení nebo při otáčení).

I. takt  1. doba – krok P s pootočením vpravo čelem do směru pohybu

           2. doba – krok L dotočit levým bokem do směru pohybu

           3. doba – krok P k L noze do stoje spojného

II. takt  =   I. takt ale začíná L noha

2. Hladká sousedská

sousedska_hladka

skládá se ze dvou kroků a přísunu s dvojitým pérováním  
I. takt  1. doba – krok do mírného podřepu P

           2. doba – krok do mírného výponu L

           3. doba – přísunem P k L noze stoj spojný s mírným vypérováním

II. takt  =  jako I. takt ale začíná L noha

3. Přísunná sousedská

sousedska_prisunna

 skládá se z kroku, přísunu a vypérování
I. takt 1. doba – krok P do mírného podřepu

          2. doba – přísunem L k P noze s mírným výponem

          3. doba – sejít na paty, stoj spojný s mírným vypérováním

II. takt = I. takt ale začíná L noha

Použití určitého kroku sousedské je závislé na charakteru a tempu daného tance.

4. Rejdováková

sousedska_rejdovakova

schéma kroku je stejné jako u hladké sousedské. Provedení prvního kroku je však nakročením seshora dolů, pokračujeme dále stejně. Na předtaktí je třeba udělat mírný výpon, neboť první krok ve jako v hladké sousedské do vypérování.

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:37 PM