6.9 Skočná

Ve starších lidový sbírkách se setkáme s pojmem skočná velice často, je tím ale myšleno  - tanec skočný, tzn. tanec při kterém se skáče, poskakuje. Většinou se jedná o rychlejší taneční vazbu poskočného obkročáku v různých úpravách. Dnešní pojem skočná - jako krok skočné - je chápán dívčí lidový tanec ve 2/4 taktu - svižný, skočný a točivý. Kroky skočné se dělí na:

1. základní

skocna

což je přeskok z nohy na nohu, v jednom momentě se musí objevit obě nohy ve vzduchu. nohy vytváří tvar číslice 4, volná noha se krčí v koleni a špička nohy se zvedá co nejvýše k hýždím. 2/4 takt - na každou dobu uděláme jednu skočnou.

2. poskočná

skocna_poskocna

provedení zůstává stejné jako u základní skočné, jen na jedné noze 2x poskočíme - na 2 doby provedeme jednu poskočnou skočnou.

3. seskočná

skocna_seskocna_na_1

2/4 takt - na 1. dobu provedeme jednu základní skočnou a na 2. dobu seskočíme na obě nohy. Střídáme pravou a levou nohu.

4. smrťák

skocna_smrtak_na_1

rozlišujeme 2 způsoby smrťáku - 2/4 takt, na 1. dobu seskočíme na obě nohy a na 2. dobu provedeme 2 základní skočné - rychle vystřídáme nohy ve vzduchu. Nebo provedeme na 1. dobu 2 rychlé skočné a na 2. dobu seskočíme na obě nohy. Toto opakujeme několikrát za sebou.

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:34 PM