6.7 Kroky Českého Polonézu

Základem Polonézu je chůze ve 3/4 taktu, celý tanec je procesionálního charakteru s mírným pérováním a vznosným postavením těla.

1. Základní polonézový trojkrok

9_cesky_polonez

1. krok je proveden přes polochodidlo s výrazným vykročením a mírným vypérováním, 2. a 3. krok je hladký (bez výrazného pérování)

2. Polonézový trojkrok poskočný

tento krok se tančí s mírnými poskoky v každé době taktu, jeho základní pohybová struktura je však shodná se základním krokem polonézu.

3. Polonézový trojkrok dělený

základní krok je obohacen přísunem, je jím rozdělen, může se tak dít ve kterékoli době taktu. Nejčastější je dělení 1. doby přísunem, základní krok ani při dělení nesmí ztratit svou původní podobu. Velmi často se dělený krok objevuje při společném otáčení v allemandovém držení.

4. Polonézový krok bočný

je ozdobným krokem tančeným na místě, v postavení dvojice čelem proti sobě.

5. Pohybový motiv

1. doba – přísunný krok stranou, 2. doba – krok s poskokem, 3. doba – dva lehké dupy. Výsledný pohyb = přeměnný krok stranou s poskokem ve 2. době a dva dupy.

Last modified: Monday, 6 May 2013, 3:29 PM