6.6 Polka

Polka je náš nejznámější národní tanec, který se v době národního obrození rozšířil daleko za naše hranice, kde si získal velkou popularitu. Najdeme mnoho různých druhů polek ve všech oblastech naší republiky. Tanců ve kterých se polka objevuje máme velké množství. Pro jednodušší orientaci můžeme polky rozdělit do těchto základních skupin: 

1. Polka hladká

hlad._polka_nataceni_otaceni

základem je hladce provedený polkový krok s dvojitým pérováním.

  • stranou - v otáčení po půlotáčkách doprava, doleva
  • vpřed -  i s natáčením nebo rejdováním
  • vzad - i s natáčením nebo rejdováním

2. Polka poskočná

poskocna_polka_otaceni_v_paru

stranou - v otáčení po půlotáčkách doprava, doleva

  • vpřed -  i s natáčením nebo rejdováním
  • vzad - i s natáčením nebo rejdováním

3. Polky vyšlapávané

8_3polka_vyslapavana

jsou prováděny s malým pérováním v kolenou a kotnících (kročně) s výraznějším nátřesem ve 2. době (a posunem paty ve směru otáčení trupu).

vyslapavana_polka_nataceni_otaceni_na_3_natresy

vyslapavana_polka_nataceni_otaceni_na_4_natresy

4. Polky natřásané

natrasana_polka_nataceni_otaceni

jsou prováděny s nátřesy nebo drobnými poskoky na 1/8 taktu.

  • tři nátřesy nebo poskoky - provedené s každým pohybem, krok-přísun-krok
  • na čtyři nátřesy – provedené na každou 1/8, krok-přísun-krok+2.nátřes

5. Polky s dvoutaktovým motivem (dvojpolka)

jsou to ustálená kroková spojení polkového kroku a pato-špičkového kroku, poskoků nebo holubců.
Tančíme tato kroková spojení ve dvou taktech, proto dvoutaktový motiv.
1. takt polkový krok, 2. takt pato-špičkové kroky, poskoky nebo holubce.

a) pata-špička, polka 1b) polka, pata-špička

8_5_1dvojpolka_pata_spicka

b) polka „maděra“

8_5_2a_madera_s_poskoky

polka + 2x poskok na stejné noze

8_5_2bmadera_s_poskok_preskok

polka + poskok a přeskok

8_5_2c_madera_s_presko_poskok

polka + přeskok a poskok

8_5_2d_madera_s_preskoky

polka + dva přeskoky

c) polka „ruška“ (ruská polka)

polka stranou s překrokem zpět + s poskokem pracující noha kývne patou k vnitřnímu a vnějšímu kotníku stojné nohy.

c) Kalamajka

- polka + dva holubce stranou
- polka + poskokem přednožit a zanožit pracující nohu

Do těchto skupin se podle základního pohybového motivu (struktury) mohou zařadit různé polky z folklorních oblastí. Pohybový základ je shodný, ale konečné provedení je závislé na folklorní oblasti a na typu tance. Rozdílné našlapování, jiný způsob pérování, postavení těla, někdy i oděv a zvláště pak obuv mají velký vliv na konečnou podobu kroků.

Poznámka: všechny typy polek lze tančit v natáčení, otáčení po půlotáčkách doprava, doleva, s rejdováním v různém tanečním držení a figurách (např. podtáčení pod rukou - na prst).  

Last modified: Monday, 6 May 2013, 2:20 PM