6.4 Poskočný krok

Běh základní

Skládá se z vypérovaného kroku a poskoku na téže noze. Někdy je proveden pružně vypérovaným skokem a poskokem, volná noha je v pokrčení přednožmo (asi 20 cm od země, pata se téměř dotýká kotníku). Jeden poskočný krok tančíme na jeden 2/4 takt. V pomalém tempu mohou být i dva poskočné kroky na jeden 2/4 takt, tehdy pak krok nazýváme dvojposkočný krok. Jestliže poskočný krok rytmizujeme, provádíme jej na jiný než 2/4 takt (např. 3/4 takt), nebo poskočíme na jedné noze vícekrát než jednou, mluvíme o tzv. dvoukroku, trojdupu, čtyřnatřásáku. Při otáčení poskočného kroku jednotlivě nebo v páru hovoříme o poskočném obkročáku.

1. vpřed s podupy

2. vpřed s potlesky

Last modified: Monday, 6 May 2013, 12:31 PM