6.3 Běh

1. Běh základní

Běh základní

2. Drobné běhové kroky

Drobné běhové kroky

3. Poloběh - běh o velikosti kroku (zátočky)

Poloběh
Last modified: Monday, 6 May 2013, 12:23 PM