6.2 Chůze

Chůze v lidovém tanci je základním prvkem pro většinu tanečních kroků. V každém regionu má svou typickou podobu. Chůzi bychom měli věnovat velkou pozornost.

Chůzi by měl vždy doprovázet zpěv nebo hudební doprovod, protože chůze do rytmu písně probouzí muzikálnost i tanečnost. Chůzi lze procvičovat ve 2/4 i 3/4 taktu, různých půdorysech – kruh, řada, zástup, osma, vlnovka, různě po prostoru, pracujeme všemi směry, vpřed, vzad i stranou. Chůzi v lidovém tanci vždy našlapujeme měkce na celé chodidlo s doprovodem různého typu pérování. Chůzi lze kombinovat s dalšími kroky jako je polka, poskočný krok, mazurka apod.

Rozeznáváme různé typy chůze:

1. Chůze hladká

Chůze hladká
stejná jako naše každodenní přirozená chůze avšak s hudebním doprovodem, jehož rytmu se podřídí.

2. Chůze houpavá

při každém kroku je mírně zhoupnutá v kolenou.

3. Chůze natřásaná

Chůze natřásaná

při každém kroku provedeme dvojité zhoupnutí.

4. Chůze s podupy

Chůze s podupy

5. Chůze s potlesky v různých rytmech

Chůze s potlesky

6. Chůze s pérováním vahou a tahem

Chůze s vahou tahem
Last modified: Monday, 6 May 2013, 12:17 PM