6.1 Pérování

Pérování

Pérování je základním prvkem lidového tance, vypracovává měkkost pohybu v kolenou. Pérujeme v kotnících, kolenou a kyčlích, ohýbáme všechny tyto tři části těla. Pérujeme v 2/4 i 3/4 taktu v pomalém i rychlém tempu, v pozici paralelní, vytočené a jako průchozí prvek se objevuje i vtočená pozice nohou. Kotníky, kolena a kyčle musí být pro tento pohyb uvolněné.

1. Pérování vahou

Pérovaná chůze malýzákladní postavení stoj spatný, pustíme váhu těla až kam nám to dovolí Achillovy šlachy, ale nepustíme paty z podlahy, v nejhlubším bodě se odpérujeme a vrátíme se do výchozí pozice. Akcent pohybu je dolů do polodřepu. Pozor, kolena se nikdy nedopínají, jsou protažená ale ne úplně dopnutá. Pérování můžeme provádět mírně hluboké až po nejhlubší. Pohyb opakujeme několikrát za sebou.

2. Pérování dvojité

Dvojité perovánístoj spatný - z výchozího postavení přejdeme do polodřepu, kde dvakrát zapérujeme. Dvojité pérování můžeme provádět s mezi vypérováním, nebo stále za sebou. Provádíme jej  na obou nohách  a nebo s přenášením váhy z nohy na nohu.

3. Pérování tahem

Pérování tahem
pohyb provádí svaly, na předtaktí mírně pokrčíme kolena a poté je na těžkou  dobu dotahujeme, akcent pohybu je nahoru. Tento pohyb několikrát opakujeme, pérujeme tak s akcentem směrem nahoru.
 

4. Pérování ostré

základní pohyb je stejný, jen je prováděn ostře. Ostré pérování používáme častěji při pérování tahem s akcentem nahoru. Provádíme jej na obou nohách,  anebo s přenášením váhy z nohy na nohu.

Last modified: Monday, 26 August 2013, 8:02 AM