8.1 Polohy paží

V lidovém tanci celé paže i ruce nejsou většinou ve statické poloze.
Jsou-li volně - pracují a dokreslují přirozeně pohyb tanečníka.

Dívky

1) paže volně podél těla (sukně)

2) ruce v bok

a) prstová poloha

b) pěstní poloha

3) založené ruce

4) se šátkem

a) jedna ruka v bok, druhá (gestikuluje) pracuje se šátkem

b) obě paže volně (gestikulují) – v jedné ruce je šátek

1)1)
2a)2a)
2b)2b)
3)3)
4a)4a)
4b)4b)

Chlapci

1) podél těla

2) ruce v bok

a) prstová poloha

b) pěstní poloha

stejně jako dívky, ale chlapecká poloha rukou je nižší než v pase - přibližně na bokách

3) založené ruce

4) ruce složené za zády

5) paže volně

a) pravá nebo levá ve vzpažení, druhá paže v bok, v upažení…

b) obě paže ve vzpažení

c) v upažení pokrčme

V lidovém tanci celé paže i ruce nejsou většinou ve statické poloze, jsou-li volně pracují a dokreslují přirozeně pohyb tanečníka.

Last modified: Tuesday, 7 May 2013, 2:21 PM