3.2 Doporučená literatura:

  1. Langhammerová, Jiřina. České lidové kroje. 1. vyd. Praha: Práce, 1994. 150 s. ISBN 80-208-0328-9.: Zdroj: SK ČR , AMU
  2. Jančář, Josef. Lidová kultura na Moravě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 373 s. Vlastivěda moravská. Země a lid; 10.
    ISBN 80-86156-31-1.Zdroj: SK ČR
  3. Brouček, Stanislav, ed. et al. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek., Věcná část A-N. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta (nakladatelství), 2007. 634 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-204-1712-1. Zdroj: SK ČR , AMU
  4. Nosáľová, Viera a Paličková, Jarmila. Naše kroje. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 289 s., il., příl. Atlásky. Zdroj: SK ČR
  5. České a moravské lidové kroje: soubor 12 pohlednic. 1. vyd. Praha: Pressfoto, [1978]. 10 s. Zdroj: SK ČR
  6. Stránská-Absolonová, Olga. Národní kroje. Díly 1, 2, 3. Praha: B. Kočí, 1921. 6 l. Umělecké snahy; 139. Zdroj: SK ČR , AMU
  7. Šotková, Blažena. Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování.  Praha: Vyšehrad, 1952.  Zdroj: SK ČR , AMU
Last modified: Sunday, 2 December 2012, 10:58 PM