Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

V

Vábnička

nástroj určený k přivábení zvěře a ptactva
Entry link: Vábnička

Vandr

cesta tovaryšů na zkušenou, zprávy zmiňující se o vandrech tovaryšů – již od 15.století
Entry link: Vandr

Vánoce

a) křesťanský svátek historicky nedoloženého narození Ježíše Krista; b) širší okruh svátečních a všedních dní následujících po Štědrém večeru, vyvrcholení zimního cyklu výročních obyčejů; c) zast.lidové označení pro volno provázející změnu služby či pracovního místa bez ohledu na roční období
Entry link: Vánoce

Vánočka

tradiční vánoční kynuté pečivo
Entry link: Vánočka

Vánoční stromek

drobný jehličnan zdobený o Štědrém dni; jeden z nejrozšířenějších symbolů vánočních svátků; do českých zemí se dostal vlivem Němců v průběhu 19.století
Entry link: Vánoční stromek

Vápenictví

výroba a prodej vápna
Entry link: Vápenictví

Vějačka

dřevěná lopata k přehazování zrna
Entry link: Vějačka

Velikonoce

a) svátky obnovy života v přelomovém čase konce zimy, počátku jara; b) křesťanské svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Entry link: Velikonoce

Velikonoční obřadní idiofony

jednoduché samozvučné nástroje na principu klepacích desek tvořící jeden celek – klapotka (...), řehtačka (…), valcha (…), trakač (…), …
Entry link: Velikonoční obřadní idiofony

Velkostatek

velký pozemkový majetek panovníka, státu, církve, jiných institucí, popř.soukromý
Entry link: Velkostatek


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL