Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

T

Tance výročního cyklu

taneční projevy úzce propojené s výročními obřady a obyčeji v průběhu celého roku
Entry link: Tance výročního cyklu

Taneční folkloristika

Entry link: Taneční folkloristika

Taneční hry

pohybový projev s taneční formou s písňovým a hudebním doprovodem; dochováno více v dětském projevu; u dospělých pozbyly svůj původní význam (kotek, žabský); též hry s rekvizitou (šátek, židle) – hubičková, šátečková; mnohé tance zdůrazňují obratnost tanečníka – metlová, t.h. se soutěžním charakterem
Entry link: Taneční hry

Taneční příležitosti

společenské události a situace spojené s církevním kalendářním cyklem, hospodářským rokem, rodinnou obřadností, pracovními úkony, slavnostmi
Entry link: Taneční příležitosti

Taneční stylizace

a) taneční projevy přenesené z autentického prostředí na jeviště; b) taneční projevy vycházející z folkloru, volně na něj navazující, směřují však k samostatnému uměleckému „výtvoru“??
Entry link: Taneční stylizace

Taneční záznam

písemný zápis snažící se zachytit taneční projev; 1.pokusy v Evropě již v 1.polovině 15.století
Entry link: Taneční záznam

Tenorové housle

violinový smyčcový nástroj, větší než viola; jeden z mála hudebních nástrojů, u kterého je možno určit vynálezce (polovina 19.stoeltí)
Entry link: Tenorové housle

Tesařství

řemeslné zpracování dřeva, budování dřevěných konstrukcí staveb (roubených, brázděných, kombinovaných)
Entry link: Tesařství

Textilní tisk

způsob zdobení tkanin
Entry link: Textilní tisk

Tkalcovská destička

nářadí na němž se zhotovují tkanice, tkalouny, pásy, lemy a stuhy technikou jednoduchého tkaní
Entry link: Tkalcovská destička


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL