Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

Č

Čáry a kouzla

nejrůznější magické praktiky a úkony
Entry link: Čáry a kouzla

Čeleď

skupina námezdních pracovníků, v dlouhodobém námezdním poměru; dlouhodobá služba
Entry link: Čeleď

Čepec

pokrývka hlavy vdaných žen
Entry link: Čepec

Čepení

obřad, jehož jádrem je zvláštní úprava hlavy, ukazující změnu stavu – ze svobodné dívky na vdanou ženu
Entry link: Čepení

Čepice

měkká pokrývka hlavy bez střechy,s přehrnutý, různě vysokým okrajem
Entry link: Čepice

Černá kněžna

a) dobrá žena; b) zlá, démonická bytost; mytologická postava českého a polského Těšínska
Entry link: Černá kněžna

Černá kuchyně

klenutá prostora v místnosti pro kuchyňské a vytápěcí „zařízení“, umístěná v zadní části kuchyně
Entry link: Černá kuchyně

Černá neděle

lidové regionální označení postních nedělí předvelikonočního období
Entry link: Černá neděle

Černokněžník

muž s magickými schopnostmi a znalostmi o přírodním dění i podzemním bohatství
Entry link: Černokněžník

Čert

jedna z nejdůležitějších záporných postav lidové tradice
Entry link: Čert


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL