Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

S

Salaš

a) hospodářská stavba (Karpaty); b) pastvina s pastevci
Entry link: Salaš

Sběratelství

systematické sbírání a shromažďování dokladů materiální a duchovní povahy;
Entry link: Sběratelství

Sbírky lidových písní

tištěné nebo rukopisné soubory vzniklé vědomou sběratelskou činností; cílený sběr od roku 1819 (guberniální sběr), předcházel spíše náhodný sběr
Entry link: Sbírky lidových písní

Selské divadlo

divadelní projevy spjaté s životem a názory vesnického obyvatelstva; pojem zavedený F.B.Mikovcem roku 1855, „pololidové divadlo“ J.Hrabákem 1951; součástí tradiční lidové kultury, ukazuje tvorbu lidových vzdělanců
Entry link: Selské divadlo

Síťování

textilní technika; výroba ženských čepců, vložek do obřadních plachet, …
Entry link: Síťování

Slamník

a) podložka na spaní v posteli; b) Slamník = zaniklá lidová slavnost v Praze – „Štrozok“ pořádaná cechem pražských krejčích
Entry link: Slamník

Sněžnice

pomůcka pro chůzi v hlubokém sněhu
Entry link: Sněžnice

Snop

svazek nadzemní části pokosených obilovin
Entry link: Snop

Soukenictví

řemeslná výroba vlněných látek upravených valchováním, barvením, počesáváním, postřihováním
Entry link: Soukenictví

Spodky

a) zastarale mužské svrchní kalhoty; b) mužské spodní kalhoty (prádlo)
Entry link: Spodky


Page:  1  2  (Next)
  ALL