Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

Rádlo

zemědělské nářadí ke kypření půdy
Entry link: Rádlo

Ranhojič

léčitel otevřených ran, ale i menších tělesných poruch poškození
Entry link: Ranhojič

Ratejna

místnost pro ubytování více rodin zemědělských dělníků
Entry link: Ratejna

Rekrut

mládenec, jež jde ve stávajícím roce o odvodu
Entry link: Rekrut

Rouška

dlouhý obdélníkový pruh bílého plátna k ovíjení ženské hlavy
Entry link: Rouška

Rubáč

ženský spodní oděv bez rukávů(karpatská kultura)
Entry link: Rubáč

Rubáš

šat pro mrtvého do hrobu
Entry link: Rubáš

Ruchadlo

a) záhonný pluh; b) lidový tanec střídavého taktu naznačující orání
Entry link: Ruchadlo

Rukávce

ženská plátěná košilka s nabíranými rukávy
Entry link: Rukávce