Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

O

Obchůzka

periodicky se opakující průvod; jednotlivci, méně či více lidí; trasa dána místní migrací, právem nebo tradicí; lokální význam
Entry link: Obchůzka

Obchůzkové lidové hry

forma průvodové inscenace nebo kolední obchůzky, vychází z výročního zvykoslovného cyklu
Entry link: Obchůzkové lidové hry

Občina

a) sdružení lidí, kteří společně spravují majetek půdu (zp.rodové společnosti); b) jednotka společenské organizace ruských rolníků na základě místa pobytu
Entry link: Občina

Obec

společenstvo, spolek; skupina lidí společných zájmů; katastrální celek domů a pozemků; c) může být používání jako synonymum pojmu vesnice
Entry link: Obec

Obilní jáma

vyhloubená díra v zemi, s vypálenými stěnami obloženými slámou, sloužila jako zásobnice na obilí
Entry link: Obilní jáma

Obracák

obracecí pluh
Entry link: Obracák

Obřad

slavnostní akt lidské komunikace s nadpřirozenými silami nebo bytostmi; provádí se přesně určeným způsobem
Entry link: Obřad

Obřadní a obyčejové pečivo

pečené a smažené výrobky z těsta, vázané k význačným příležitostem v roce
Entry link: Obřadní a obyčejové pečivo

Obřadní hry

divadelní projevy, které vycházejí z výročního zvykoslovného cyklu tradiční společnosti
Entry link: Obřadní hry

Obřadní oděv

soubor součástek oděvu určených ke zvláštním rodinným a výročním obřadům
Entry link: Obřadní oděv


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL