Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Máje

a) slavnostně ozdoben listnatý nebo jehličnatý strom; stavili je svobodní mladí muži; velké na veřejných prostranstvích, menší před domy svobodných dívek; tradováno od středověku; b) lidová slavnost navazující na stavění ozdobených stromů
Entry link: Máje

Maska

formy přeměn, jejichž pomocí se jejich nositelé stávají jinými bytostmi
Entry link: Maska

Masopust

a) lidová slavnost maškarního obřadného charakteru; b) období od Tří králů do počátku Velikonočního půstu (ostatky = poslední tři dni tohoto období); c) jméno hlavní postavy v masopustních hrách (16.století)
Entry link: Masopust

Mládenec

svatební funkcionář, svobodný vrstevník ženicha, vybraný mezi ohláškami z řad příbuzných a kamarádů
Entry link: Mládenec

Mlynářství

zpracování obilí na mouku a další produkty ve mlýnech; nejstarší 1.st.př.n.l., středověk – vodní mlýny
Entry link: Mlynářství

Modrotisk

tisk na plátno spojený s barvením za studena; rozmach během 18.století
Entry link: Modrotisk

Motovidlo

a) nářadí na převíjení upředené příze z vřetene do přadena; b) označení nešikovného nemotorného dítěte
Entry link: Motovidlo