Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

L

Letnice

svatodušní, zelené svátky; svátek svatého Ducha; pohyblivé svátky – 7.týden po Velikonocích
Entry link: Letnice

Léto

obchůzkový zvyk prováděn děvčaty 4., 5. a 6. neděli postní; navazuje na vynášení smrti
Entry link: Léto

Lid

a) obyvatelé žijící na daném území (teritoriálně – etnické hledisko); b) historicky proměnlivé označení společenských vrstev, jež jsou základem obyvatel daného území, lidé zajišťující obživu manuální činností ( sociálně – kulturní hledisko)
Entry link: Lid

Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

odraz lidového života a jejich kultury; konec 18.století, 19.století
Entry link: Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

Lidová instrumentální hudba

skládá se z nástrojů tradiční hudby
Entry link: Lidová instrumentální hudba

Lidová kultura

kultura lidu, kterou vymezuje soudobá definice lidu
Entry link: Lidová kultura

Lidová píseň

hudebně – slovesný útvar, hlavním nositelem a tvůrcem venkovský zemědělský lid; odráží povahu a znaky prostředí, jehož je součástí; tvůrci jsou většinou neznámí, traduje se ústním předáváním – vlivy – rostoucí vzdělání, pracovní migrace, propojování s městskou kulturou
Entry link: Lidová píseň

Lidová slovesnost

součást lidové duchovní kultury zahrnující projevy, které vznikaly spontánně mezi venkovskými vrstvami (s vlivem měst), ústní tradice
Entry link: Lidová slovesnost

Lidová umělecká výroba

navazuje na tradici lidových i zlidovělých řemesel
Entry link: Lidová umělecká výroba

Lidové divadlo

divadelní projevy spojeny se životem a názory vesnického a městského obyvatelstva; od 14.století
Entry link: Lidové divadlo


Page:  1  2  (Next)
  ALL