Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

L

Lidové hudební nástroje

nástroje uplatněné v tradiční hudbě
Entry link: Lidové hudební nástroje

Lidovka

hudebně – písňový žánr umělé hudby; vzniká v průběhu 20.století z pololidových a kramářských písní; nastupuje s postupným odezníváním tradičních lidových písní
Entry link: Lidovka

Lidový oděv

označení pro součástky oděvu lidové komunity; vzniká a vyvíjí se anonymně, na určitém území se schopností zvolna přijímat i nové prvky; označení pro oděv všech lidových vrstev vevšech podobách a fázích vývoje; nejvýraznější vlivy na podobu lidového oděvu – prostředí, materiál, který je pro dané prostředí „typický“ (!!!), způsob zaměstnání nositele
Entry link: Lidový oděv

Lidový styl

název zaveden polskými uměleckými teoretiky, „lidové“ je vše, co bylo vytvořeno v lidovém stylu bez ohledu na tvůrce
Entry link: Lidový styl

Lidový tanec

hudebně – pohybový projev lidových vrstev předindustriální a částečně industriální společnosti; podoba lidového tnace závisí na jeho nositeli – velká míra improvizace; komunikační prostředek – nositel znaků a významů dané společnosti
Entry link: Lidový tanec

Lis

stroj určený ke zmenšení objemu, tvarování věcí, rozmělňování
Entry link: Lis

Lnářství

odvětví rostlinné výroby; pěstování a zpracování lnu pro vlastní spotřebu i k prodeji
Entry link: Lnářství

Loučení se svobodou

poslední setkání ženicha a nevěsty s jejich svobodnými vrstevníky před vstupem do manželství; zpravidla večer před svatbou
Entry link: Loučení se svobodou


Page: (Previous)   1  2
  ALL