Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
ALL

L

Letnice

svatodušní, zelené svátky; svátek svatého Ducha; pohyblivé svátky – 7.týden po Velikonocích
Entry link: Letnice

Léto

obchůzkový zvyk prováděn děvčaty 4., 5. a 6. neděli postní; navazuje na vynášení smrti
Entry link: Léto

Lid

a) obyvatelé žijící na daném území (teritoriálně – etnické hledisko); b) historicky proměnlivé označení společenských vrstev, jež jsou základem obyvatel daného území, lidé zajišťující obživu manuální činností ( sociálně – kulturní hledisko)
Entry link: Lid

Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

odraz lidového života a jejich kultury; konec 18.století, 19.století
Entry link: Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

Lidová instrumentální hudba

skládá se z nástrojů tradiční hudby
Entry link: Lidová instrumentální hudba

Lidová kultura

kultura lidu, kterou vymezuje soudobá definice lidu
Entry link: Lidová kultura

Lidová píseň

hudebně – slovesný útvar, hlavním nositelem a tvůrcem venkovský zemědělský lid; odráží povahu a znaky prostředí, jehož je součástí; tvůrci jsou většinou neznámí, traduje se ústním předáváním – vlivy – rostoucí vzdělání, pracovní migrace, propojování s městskou kulturou
Entry link: Lidová píseň

Lidová slovesnost

součást lidové duchovní kultury zahrnující projevy, které vznikaly spontánně mezi venkovskými vrstvami (s vlivem měst), ústní tradice
Entry link: Lidová slovesnost

Lidová umělecká výroba

navazuje na tradici lidových i zlidovělých řemesel
Entry link: Lidová umělecká výroba

Lidové divadlo

divadelní projevy spojeny se životem a názory vesnického a městského obyvatelstva; od 14.století
Entry link: Lidové divadlo

Lidové hudební nástroje

nástroje uplatněné v tradiční hudbě
Entry link: Lidové hudební nástroje

Lidovka

hudebně – písňový žánr umělé hudby; vzniká v průběhu 20.století z pololidových a kramářských písní; nastupuje s postupným odezníváním tradičních lidových písní
Entry link: Lidovka

Lidový oděv

označení pro součástky oděvu lidové komunity; vzniká a vyvíjí se anonymně, na určitém území se schopností zvolna přijímat i nové prvky; označení pro oděv všech lidových vrstev vevšech podobách a fázích vývoje; nejvýraznější vlivy na podobu lidového oděvu – prostředí, materiál, který je pro dané prostředí „typický“ (!!!), způsob zaměstnání nositele
Entry link: Lidový oděv

Lidový styl

název zaveden polskými uměleckými teoretiky, „lidové“ je vše, co bylo vytvořeno v lidovém stylu bez ohledu na tvůrce
Entry link: Lidový styl

Lidový tanec

hudebně – pohybový projev lidových vrstev předindustriální a částečně industriální společnosti; podoba lidového tnace závisí na jeho nositeli – velká míra improvizace; komunikační prostředek – nositel znaků a významů dané společnosti
Entry link: Lidový tanec

Lis

stroj určený ke zmenšení objemu, tvarování věcí, rozmělňování
Entry link: Lis

Lnářství

odvětví rostlinné výroby; pěstování a zpracování lnu pro vlastní spotřebu i k prodeji
Entry link: Lnářství

Loučení se svobodou

poslední setkání ženicha a nevěsty s jejich svobodnými vrstevníky před vstupem do manželství; zpravidla večer před svatbou
Entry link: Loučení se svobodou


Page:  1  2  (Next)
ALL