Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Jánošík

(1688 – 1713) – nejslavnější slovenský hrdina, ochránce spravedlnosti a chudých; zbojník; vůdce zbojníků jeden rok, poté byl popraven
Entry link: Jánošík

Jarmark

svobodný výroční trh; výsadou měst a právo na jeho pořádání udílí panovník
Entry link: Jarmark

Jařmo

nástroj k zapřahání dobytka
Entry link: Jařmo

Jizba

hlavní obytná místnost, vytápěná topeništěm s otevřeným ohněm; sloužila ke spaní, stolování, přípravě pokrmů ,drobným domácím pracem, přijímání hostů, rodinné oslavy
Entry link: Jizba

Jupka

krátký volný kabátek podobný halence, upnutý ke krku, v pase volný, rukávy u ramen mírně nabrané a pozdvižené
Entry link: Jupka