Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

H

Habáni

nářeční pojmenování příslušníků náboženské sekty anabaptistů, koncem 16.století přišli na Moravu a s sebou přinesli tradiční výrobu keramiky, později známá jako moravské fajánse
Entry link: Habáni

Háčkování

textilní technika, vlivem městské módy se dostalo i mezi venkovský lid až koncem 19.století; nahradilo paličkování
Entry link: Háčkování

Halena

svrchní část oděvu, mužský kabát z bělavé vlněné valchované huně,s límcem nebo kapucí; býval až do poloviny lýtek (všední kratší, sváteční delší), k nám ze Slovenska
Entry link: Halena

Hamr

výrobní zařízení na zpracování kovů poháněné vodou; od 2.poloviny12.století, z Francie
Entry link: Hamr

Handl

a) obchod, obchodní, lidově též smlouvání, vyjednávání před uzavřením obchodu; hanlivě handrlování, čachrování; b) „výměna“ dětí = dočasný pobyt českých dětí u německých rodin a naopak za účelem rozvoje jazykových schopností dítěte
Entry link: Handl

Handlíř

a) obchodník s dobytkem; též sňatkový dohazovač; b) obecně překupník
Entry link: Handlíř

Hejkal

lesní démon patřící do vypravování o divých lidech; vydává charakteristický hlasitý projev – hejkání
Entry link: Hejkal

Hnětýnka

pečivo různých druhů a tvarů; závisí na oblasti – druh těsta, tvar, lepené, zdobené atd.
Entry link: Hnětýnka

Hospodářské stavby

soubor objektů potřebných k provozu zemědělské usedlosti, nejčastěji umístěny v rámci dvora, navazují na obytné části, popř. jsou zvlášť
Entry link: Hospodářské stavby

Hostinec

zařízení poskytující občerstvení, ubytování; společenské středisko
Entry link: Hostinec


Page:  1  2  (Next)
  ALL