Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

D

Damašek

monochromní (jednobarevná) vzorovaná textilie tkaná atlasovou vazbou; vzor je utvářen kontrastem lesku a matu nití
Entry link: Damašek

Dechová harmonie

dobové označení souboru dřevěných a žesťových nástrojů; od poloviny 18.st.byly základem vojenských dechových „muzik“, které hrály při nejrůznějších příležitostech – šlechtické zábavy, zábavy městské společnosti, zámecké a palácové kapely, světské i církevní příležitosti
Entry link: Dechová harmonie

Dechová kapela

soubor tří a více muzikantů hrajících na žestě, dále klarinet, velký a malý buben, činely; navazuje na tadici „turecké hudby“ – různé dechové harmonie z konce 18.století
Entry link: Dechová kapela

Démonické bytosti

bytosti mimolidského, paralelního světa
Entry link: Démonické bytosti

Desátek

církevní dávka placená držiteli zemědělských usedlostí
Entry link: Desátek

Dětské hry

hlavními aktéry jsou děti, konané pro zábavu a rekreaci; významný prostředek tělesné, duchovní, rozumové, estetické, pracovní i mravní výchovy, rozvoj vůle
Entry link: Dětské hry

Dětské hudební nástroje

zmenšeniny hudebních nástrojů, popř. jejich napodobeniny
Entry link: Dětské hudební nástroje

Dětské taneční hry

hudebně – taneční projevy dětského folkloru vyznačující se hrou, popř. prvky hry
Entry link: Dětské taneční hry

Dětský oděv

oblečení dětí od narození do mladšího školního věku
Entry link: Dětský oděv

Dialekt

nářečí
Entry link: Dialekt


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL