Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Cechy a bratrstva

zájmové organizace živnostníků ve městech
Entry link: Cechy a bratrstva

Cep

ruční nářadí k mlácení obilí, doložen v českých zemích od středověku
Entry link: Cep

Chasa

dospívající svobodná mládež
Entry link: Chasa

Chudobinec

instituce k zaopatření zestárlých chudých příslušníků obce
Entry link: Chudobinec

Cifrování

zdobení ve folkloru; cifry – zdobení – muzikantů, tanečníků, též na krojích
Entry link: Cifrování

Cihlářství

rukodělná výroba cihel na stavbu; od 19.století na mechanizovanou průmyslovou velkovýrobu
Entry link: Cihlářství

Cimbál

mnohostrunný nástroj, hraje se na něj pomocí prstů, tyčinek nebo paliček
Entry link: Cimbál

Citera

mnohostrunný drnkací nástroj s hmatníkem
Entry link: Citera