Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  36  (Next)
  ALL

H

Handlíř

a) obchodník s dobytkem; též sňatkový dohazovač; b) obecně překupník
Entry link: Handlíř

Hejkal

lesní démon patřící do vypravování o divých lidech; vydává charakteristický hlasitý projev – hejkání
Entry link: Hejkal

Hnětýnka

pečivo různých druhů a tvarů; závisí na oblasti – druh těsta, tvar, lepené, zdobené atd.
Entry link: Hnětýnka

Hospodářské stavby

soubor objektů potřebných k provozu zemědělské usedlosti, nejčastěji umístěny v rámci dvora, navazují na obytné části, popř. jsou zvlášť
Entry link: Hospodářské stavby

Hostinec

zařízení poskytující občerstvení, ubytování; společenské středisko
Entry link: Hostinec

Hrkání

dětský velikonoční obyčej obchůzkového charakteru; od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
Entry link: Hrkání

Hrnčířský kruh

zařízení, na kterém se rotací vyrábí keramické výrobky
Entry link: Hrnčířský kruh

Hrnčířství

živnostensky organizovaná rukodělná výroba hrnčiny (nízkožárová keramika)
Entry link: Hrnčířství

Hromnice

katolická slavnost Očištění Panny Marie = Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.); hromničky = voskové svíce žehnané na H.v katolických kostelech,s nimiž následuje slavnostní průvod; k tomuto dni se pojí nejvíce pranostik – přibývání dne, ubývání zásob; příchod jara, skřivanů,…
Entry link: Hromnice

Hudební folklor

souhrnné označení pro lidovou píseňa lidovou hudbu, někdy též obsahující lidový tanec
Entry link: Hudební folklor


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  36  (Next)
  ALL