Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  36  (Next)
  ALL

F

Folkloristika

věda zabývající se zkoumáním folkloru; hudební, taneční, slovesná, srovnávací
Entry link: Folkloristika

Fukar

stroj na čištění a třídění obilek a semen
Entry link: Fukar

G

Gatě

široké mužské a chlapecké kalhoty na tkanici v pase
Entry link: Gatě

Grumla

samozvučný nástroj s jazýčkem rozkmitávaným prstem
Entry link: Grumla

Guberniální sběratelská akce

sběr lidových, písní a tanců organizovaný guberniálními úřady v zemích rakouské monarchie po r. 1819
Entry link: Guberniální sběratelská akce

H

Habáni

nářeční pojmenování příslušníků náboženské sekty anabaptistů, koncem 16.století přišli na Moravu a s sebou přinesli tradiční výrobu keramiky, později známá jako moravské fajánse
Entry link: Habáni

Háčkování

textilní technika, vlivem městské módy se dostalo i mezi venkovský lid až koncem 19.století; nahradilo paličkování
Entry link: Háčkování

Halena

svrchní část oděvu, mužský kabát z bělavé vlněné valchované huně,s límcem nebo kapucí; býval až do poloviny lýtek (všední kratší, sváteční delší), k nám ze Slovenska
Entry link: Halena

Hamr

výrobní zařízení na zpracování kovů poháněné vodou; od 2.poloviny12.století, z Francie
Entry link: Hamr

Handl

a) obchod, obchodní, lidově též smlouvání, vyjednávání před uzavřením obchodu; hanlivě handrlování, čachrování; b) „výměna“ dětí = dočasný pobyt českých dětí u německých rodin a naopak za účelem rozvoje jazykových schopností dítěte
Entry link: Handl


Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  36  (Next)
  ALL