Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  36  (Next)
  ALL

E

Etnologie

věda o národech; kulturně – historický obor, srovnávávšechny složky kultury jednotlivých etnik, národů, etnických skupin; pojem se začíná používat koncem 18.století, v tehdejším Československu až od 40.let 19.století
Entry link: Etnologie

F

Fajáns

jemně malovaná i plasticky zdobená keramika; koncem 16.století migrace na Moravu, později Slovensko, v 18.století „lidové fajánse“
Entry link: Fajáns

Faktor

a) ve středověku zástupce bohatého obchodníka; b) předák – zprostředkovává dopravu a prodej zboží, surovin mezi výrobcem a podnikatelem; c) mistr nebo vedouí dílny
Entry link: Faktor

Ferule

samozvučný nástroj složený ze tří desek, střední pevně spojená s držadle, boční jsou pohyblivé
Entry link: Ferule

Fidlovačka

a) zastarale = fidlátko, obuvnické hladítko na vyhlazení kůže (vyhlazování kůže = fidlování); b) neumělá hra na strunný nástroj – „fidlat na housle“; c) fidlátka – obuvnické náředí obecně, přenesený smyl „sbla si svá fidlátka“ (jdi už); d) lidová slavnost cechu pražských ševců s dlouhou tradicí – celé 18.a 19.století, zaniká cca v polovině 20.století
Entry link: Fidlovačka

Figurální úly a česna

jeden z žánrů lidového a zlidovělého řezbářství, užitkově uplatněný
Entry link: Figurální úly a česna

Flašinet

mechanický přenosný aerofon (nástroj poháněný vzduchem); skladby byly zakódované na perforovaném pásku nebo hřebenovém válci, rozpohybovává – roztáčí se klikou
Entry link: Flašinet

Fojtství

usedlost či dům dědičného rychtáře
Entry link: Fojtství

Folklor

osobité, formálněi obsahově osobité projevy hudební, slovesné, taneční, dramatické kultury, závislé na tradování, způsobu života, zvklostech, myšlení venkovského zemědělského lidu i městských obyvatel; v různých podobách do umělecké kultury, literatury, hudby, tance, dramatického umění
Entry link: Folklor

Folklorismus

existence, využití, adaptace a přeměna tradičních jevů lidové kulturyv nepůvodních podmínkách; zprostředkování a předvádění lidové kultury a života v novém kulturním a společenském systému s netradiční funkcí; vědomé uchovávání, rozvoj a pěstování; v současném smyslu = projev masové kultury
Entry link: Folklorismus


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  36  (Next)
  ALL