Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  36  (Next)
  ALL

D

Družba

a) hlavní svatební funkcionář, starší ženatý a vážený muž, organizátor tradičních venkovských svateb v českých zemích od 17.století; má určitá práva a povinnosti za sjednanou pevnou odměnu; hlavní vlastnost = výřečnost; b) označení pro prvního mládence (jižní Čechy, Pomoraví); c) označení pro svatebního mládence vůbec
Entry link: Družba

Družička

vrstevnice nebo kamarádka nevěsty, vybrána nevěstou; počet je řízen počtem mládenců
Entry link: Družička

Dudy

aerofon sestávající nejméně z jedné píšťaly s trvale napájeným plátkovým oscilátorem – vzduchový zásobník, plněný dechem nebo měchovým dmychadle, svíraný paží a tělem hráče; od konce 12.století
Entry link: Dudy

Dušičky

2.11., podle lidové víry se duše zemřelých vrací v noci z 1.na 2.11., proto společná rodinná večeře se vzpomínáním a modlitbami za zemřelé, zapalování svíček; od 10.století
Entry link: Dušičky

Dýmkařství

rukodělná výroba dýmek
Entry link: Dýmkařství

Dýmník

otvor (zařízení) k odvádění kouře z topeniště, popř. místnosti s ohništěm
Entry link: Dýmník

E

Etnochoreologie

taneční folkloristika; historicko – kulturně – antropologická disciplína zabývající se všemi formami existence lidové taneční kultury; od 2.poloviny 19.století první pokusy o zachycení lidového tnaečního projevu
Entry link: Etnochoreologie

Etnografie

národopis; a) národopis, lidopis; kulturně – historický obor, zabývající se studiem lidových kultur; b) sběr dat v terénu, jejich utřídění a základní vyhodnocení; pojem byl součástí společenských věd od 19.století, začátkem 20.st. spojen se jmény E.B.Tylor, B.Malinovski, F.Boas; v české odborné literatuře se vyskytuje až od 7.let 19.st.
Entry link: Etnografie

Etnohistorie

je součástí etnologie; na základě rozboru písemných zpráv zkoumá kulturu a společenský systém oybvatel dané oblasti; její počátky ve Francii, přibližně od 30.let 20.století
Entry link: Etnohistorie

Etnokartografie

národopisná kartografie – mapování jevů lidové kultury; zkoumá kulturní dědictví na daném území, u nás v 50., 60.letech 20.st. D.Stránská
Entry link: Etnokartografie


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  36  (Next)
  ALL