Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL

D

Desátek

církevní dávka placená držiteli zemědělských usedlostí
Entry link: Desátek

Dětské hry

hlavními aktéry jsou děti, konané pro zábavu a rekreaci; významný prostředek tělesné, duchovní, rozumové, estetické, pracovní i mravní výchovy, rozvoj vůle
Entry link: Dětské hry

Dětské hudební nástroje

zmenšeniny hudebních nástrojů, popř. jejich napodobeniny
Entry link: Dětské hudební nástroje

Dětské taneční hry

hudebně – taneční projevy dětského folkloru vyznačující se hrou, popř. prvky hry
Entry link: Dětské taneční hry

Dětský oděv

oblečení dětí od narození do mladšího školního věku
Entry link: Dětský oděv

Dialekt

nářečí
Entry link: Dialekt

Dílna

pracoviště řemeslníků, malovýrobců
Entry link: Dílna

Divoženka

ženská nadpřirozená bytost
Entry link: Divoženka

Dojení

získávání mléka z vemene dojných zvířat
Entry link: Dojení

Domácká výroba

námezdní rukodělná výroba, výrobci pouze zaučeni; pouze v rozpětí rodiny, ne držte učedníky
Entry link: Domácká výroba


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL