Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL

C

Cifrování

zdobení ve folkloru; cifry – zdobení – muzikantů, tanečníků, též na krojích
Entry link: Cifrování

Cihlářství

rukodělná výroba cihel na stavbu; od 19.století na mechanizovanou průmyslovou velkovýrobu
Entry link: Cihlářství

Cimbál

mnohostrunný nástroj, hraje se na něj pomocí prstů, tyčinek nebo paliček
Entry link: Cimbál

Č

Čistění studánek

obřad vesnických dívek k udržení čistoty zdroje vody a zajištění vláhy
Entry link: Čistění studánek

C

Citera

mnohostrunný drnkací nástroj s hmatníkem
Entry link: Citera

Č

Čižba

lov drobného ptactva
Entry link: Čižba

D

Damašek

monochromní (jednobarevná) vzorovaná textilie tkaná atlasovou vazbou; vzor je utvářen kontrastem lesku a matu nití
Entry link: Damašek

Dechová harmonie

dobové označení souboru dřevěných a žesťových nástrojů; od poloviny 18.st.byly základem vojenských dechových „muzik“, které hrály při nejrůznějších příležitostech – šlechtické zábavy, zábavy městské společnosti, zámecké a palácové kapely, světské i církevní příležitosti
Entry link: Dechová harmonie

Dechová kapela

soubor tří a více muzikantů hrajících na žestě, dále klarinet, velký a malý buben, činely; navazuje na tadici „turecké hudby“ – různé dechové harmonie z konce 18.století
Entry link: Dechová kapela

Démonické bytosti

bytosti mimolidského, paralelního světa
Entry link: Démonické bytosti


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL