Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla


Lidové tance, zvyky, řemesla, zemědělství, nástroje

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL

B

Brouskařství

převážně sezonní domácká výroba brousků na ostření kos a srpů
Entry link: Brouskařství

Brtnictví

lesní včelařství, způsob chovu včel v dutinách lesních stromů
Entry link: Brtnictví

Brynza

měkký, zaleželý a osolený ovčí sýr
Entry link: Brynza

Bukač

nádoba, jejíž ústí je překryto membránou, jejímž středem prochází svazek žíní
Entry link: Bukač

Bylinkář

léčitel, kteří léčí pomocí přírodních rostlinných léků
Entry link: Bylinkář

Bzučák

idiofon kombinovaný s aerofonem a chordofonem – roztáčí se nad hlavou, tím vyluzuje zvuk
Entry link: Bzučák

Č

Čáry a kouzla

nejrůznější magické praktiky a úkony
Entry link: Čáry a kouzla

C

Cechy a bratrstva

zájmové organizace živnostníků ve městech
Entry link: Cechy a bratrstva

Č

Čeleď

skupina námezdních pracovníků, v dlouhodobém námezdním poměru; dlouhodobá služba
Entry link: Čeleď

C

Cep

ruční nářadí k mlácení obilí, doložen v českých zemích od středověku
Entry link: Cep


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Next)
  ALL