Vynášení smrti

výroční obyčej, prováděný formou koledních obchůzek; vynesení (zničení) loutky představující smrt z obce a její vhození do proudící vody, spálením, pověšením na strom…

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla