Tradice

soubor představ o ustáleném chování a názorech předávaných z generace na generaci v rámci určité skupiny nebo společenství

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla