Lidový oděv

označení pro součástky oděvu lidové komunity; vzniká a vyvíjí se anonymně, na určitém území se schopností zvolna přijímat i nové prvky; označení pro oděv všech lidových vrstev vevšech podobách a fázích vývoje; nejvýraznější vlivy na podobu lidového oděvu – prostředí, materiál, který je pro dané prostředí „typický“ (!!!), způsob zaměstnání nositele

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla