Lidová píseň

hudebně – slovesný útvar, hlavním nositelem a tvůrcem venkovský zemědělský lid; odráží povahu a znaky prostředí, jehož je součástí; tvůrci jsou většinou neznámí, traduje se ústním předáváním – vlivy – rostoucí vzdělání, pracovní migrace, propojování s městskou kulturou

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla