Kroj

oděv, který je charakteristický pro jednotlivé regionální, profesní, spolkové a další skupiny

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla