Cifrování

zdobení ve folkloru; cifry – zdobení – muzikantů, tanečníků, též na krojích

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla